ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 : The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

1 เมษายน 2560 เปิดทำการ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 8

1 เมษายน 2560 เปิดทำการ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 8
วันที่ 1 เมษายน 2560 ท่านวัชรชัย แสงอุไร รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 และคณะ  ให้การต้อนรับ   ท่านนำ กรุยรุ่งโรจน์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ซึ่งเป็นวันเปิดทำการศาลวันแรก  หลังจากนั้นท่านอธิบดีนัดประชุม เพื่อมอบนโยบายในการทำงานให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ณ อาคารศาลแขวงนครศรีธรรมราช ถนนมะขามชุม ตำบลนาเคียน  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 


เอกสารแนบ