ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 : The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 นำข้าราชการฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 นำข้าราชการฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ


เอกสารแนบ