ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 : The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 และคณะนมัสการพระบรมธาตุ พระเจ้าศรีธรรมโศกราช พระเหมชาลา พระทนกุมาร องค์ท้าวจตุคามรามเทพ และอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 และคณะนมัสการพระบรมธาตุ พระเจ้าศรีธรรมโศกราช พระเหมชาลา พระทนกุมาร องค์ท้าวจตุคามรามเทพ และอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์


เอกสารแนบ