ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 : The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการศาลยุติธรรมของศาลเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8  เป็นประธานในการประชุมข้าราชการศาลยุติธรรมของศาลเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน


เอกสารแนบ