ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 : The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ นำข้าราชการฝ่ายตุลาการและ บุคลากรของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ รดน้ำขอพรจากอธิบดีฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ นำข้าราชการฝ่ายตุลาการและ  บุคลากรของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ รดน้ำขอพรจากอธิบดีฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์


เอกสารแนบ