ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 : The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวน การยุติธรรมในเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวน      การยุติธรรมในเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘


เอกสารแนบ