ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 : The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พร้อมด้วยคณะ ในการนิเทศงานและตรวจติดตามผลการประเมิณผลการรับฟ้องคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พร้อมด้วยคณะ ในการนิเทศงานและตรวจติดตามผลการประเมิณผลการรับฟ้องคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ


เอกสารแนบ