ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 : The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ เข้าร่วมกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ปราบปรามการปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย สร้างความยุติธรรมคืนสู่ประชาชน

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘  เข้าร่วมกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน  ปราบปรามการปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย สร้างความยุติธรรมคืนสู่ประชาชน


เอกสารแนบ