ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 : The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ เข้าร่วม “การจัดสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์” ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช (ลานหน้าอาคาร) ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

     ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ เข้าร่วม “การจัดสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์” ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช (ลานหน้าอาคาร) ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช                 จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ