ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 : The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ เข้าร่วม “การจัดสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์” ณ สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ราชการนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ เข้าร่วม “การจัดสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์”                        ณ สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ราชการนาสาร            ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ