ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 : The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 8

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ร่วมพิธีลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ปราบปรามการปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย สร้างความ เป็นธรรมคืนสู่ประชาชน

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘  ร่วมพิธีลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน  ปราบปรามการปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย สร้างความ เป็นธรรมคืนสู่ประชาชน


เอกสารแนบ